Xả hàng tồn kho giảm giá tới 60%

1. Chậu SC0282:

Màu trắng, số lượng còn 01 chiếc,

Giá bán: 3.974.000đ, giảm giá còn: 1.590.000đ
Thông số kỹ thuật SC0282


2. Giá gương CT839 :

Màu trắng, số lượng 05 cái, giá bán giảm còn: 70.000đ
3. Giá gương CT8540:

Màu trắng, số lượng còn: 02 chiếc, giá bán giảm còn: 70.000đ

4. Khay xà phòng C805:

Màu trắng, số lượng: 05 chiếc,

Giá bán: 290.00đ, giảm còn: 100.000đ5. Lô giấy C820 (âm tường)

Màu trắng, số lượng còn: 03 chiếc, giảm giá còn: 150.000đ6. Bát sen tắm âm tường S11(HM):

Số lượng: 01 chiếc, giá bán: 1.000.000, giảm còn: 400.000đ7. Bát sen tắm âm tường S5 (HM) :

Số lượng: 01 chiếc, giá bán: 890.000đ, giảm còn: 350.000đ

8. Củ sen âm tường CT392 A:

Số lượng 01 chiếc, giá bán 3.500.000đ,

Giảm giá còn: 1.225.000d (khuyến nghị dùng với bát sen âm tường S11)

Chia sẻ:

Viết một bình luận

Catalogue