Các tiêu chuẩn cao cấp của Cotto Thailand

COTTO là thương hiệu đầu tiên trong ngành khai phá được tầm quan trọng của chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế tại Thái Lan. Chúng tôi tập trung vào các tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn xuất khẩu sản phẩm, vv…

  Các tiêu chuẩn của COTTO:


1.  Nhãn hiệu Thái Lan được tin tưởng biểu tượng A là chứng nhận các sản phẩm của Thái Lan có chất lượng và giá trị cao, đảm bảo với người tiêu dùng rằng họ sẽ nhận được các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế.

2.  Testing Lab: Tiêu chuẩn cao nhất ở Thái Lan. Trung tâm kiểm nghiệm tư nhân duy nhất tại Thái Lan đạt chứng nhận Công nghệp 17025 để kiểm nghiệm các sản phẩm công nghiệp theo tiêu chuẩn 17025 của Bộ công nghiệp Thái Lan.

3.  Giấy chứng nhận tiêu chuẩn công nghiệp Water Mark cho các sản phẩm sứ và các sản phẩm liên quan đến hệ thống nước của tổ chức Sandaras Australia Limited, Úc.

4.  Các nhãn hiệu và tiêu chuẩn sử dụng nước hiệu quả(Wels) đánh giá sao cho sản phẩm tiết kiệm nước được chứng nhận bởi chính phủ Úc.

5. Sirim (Viện nghiên cứu công nghệ và tiêu chuẩn của Malaysia) biểu trưng bằng biểu tượng Malaysia Standards(MS) chỉ ra một sản phẩm được sản xuất theo hệ thống giám sát, kiểm soát và kiểm tra, được áp dụng trong suốt quá trình sản xuất và gồm cả định kỳ kiểm tra các công việc của người sản xuất nhằm đảm bảo mọi quy trình đều tuân theo bộ tiêu chuẩn được Sirim thiết kế, tuân theo hệ tiêu chuẩn của Malaysia.

6. Chứng nhận dấu chân Cacbon cho các tổ chức giảm lượng khí thải cacbon: chứng nhận cho các tổ chức công khai lượng khí thải ra môi trường và liên tục phát triển công nghệ để giảm lượng khí thải.


Chia sẻ:

Viết một bình luận

Catalogue